Privacy

Privacy
De wet bescherming persoonsgegevens is sinds september 2001 van kracht. Door de invoering van deze wet zijn instellingen, waaronder thuiszorg organisaties, gehouden om de verschillende verwerkingen van persoonsgegevens inzichtelijk te maken.

Het doel van de privacyreglement is, de cliënten op de hoogte te stellen van de aard van de gegevens die worden verwerkt, waarom ze worden verwerkt, wat er mee gebeurd en welke rechten een cliënt heeft ten aanzien van de gegevensverwerking.

Download hier de Privacyreglement van Flex zorggroep.