Wat is groepsbegeleiding?

Stichting Flex zorggoep biedt naast individuele begeleiding ook groepsbegeleiding. De kracht van groepsbegeleiding is dat je kunt leren van en met elkaar! Het delen van kennis en ervaring kan bijdragen aan  het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

·         Bij groepsbegeleiding krijgt u begeleiding op locatie.

·         Groepsbegeleiding vindt in het algemeen plaats in een vaste groepssamenstelling.

·         Bij groepsbegeleiding staan uw persoonlijke doelen centraal.

Voor wie is groepsbegeleiding?

·         Volwassenen met een lichte tot matige psychische kwetsbaarheid

·         Volwassenen met ernstige psychiatrische problematiek.

Hoe werken wij?

·         We werken vanuit de presentiebenadering en de principes van Positieve Gezondheid.

·         U stelt samen met uw begeleider een plan op waarin wordt beschreven wat uw wensen en doelen zijn. Uw begeleider ondersteunt u vervolgens om stapsgewijs deze wensen en doelen te bereiken.