Particuliere Zorg

Particuliere Zorg
Als uw zorg niet vergoed wordt door de AWBZ en er dus geen indicatie aan u wordt verleend door het CIZ, bieden wij u de mogelijkheid om particuliere thuiszorg te leveren.

Tussen u en Flexzorg groep worden afspraken gemaakt over de zorgbehoefte en het tarief waartegen de zorg wordt verleend. Alle gemaakte afspraken staan overzichtelijk omschreven in een Zorgovereenkomst.