Maatschappelijke dienstverlening

Door gezondheidsproblemen kan het zijn dat u uw administratie niet meer in orde hebt. Het kan voorkomen dat u door uw administratie juist de gezondheid achter uit gaat. Om u goed van dienst te zijn, hebben wij onze diensten uitgebreid door Maatschappelijke dienstverlening tot leven te roepen.

Om te helpen met uw gezondheid, is het zowel voor u als voor ons, belangrijk om u administratie in orde te hebben. Soms leiden situaties vanwege de gezondheid en gebeurtenissen tot het gevoel er niet meer uit te kunnen komen. Praten met familie, buren, vrienden of anderen kan helpen.

Alleen niet altijd, niets ondernemen betekent dat de situatie onveranderd blijft. U zou deze echter ook eens voor kunnen leggen aan een maatschappelijk werk(st)er om gezamenlijk te onderzoeken welke stappen ondernomen kunnen worden om tot verbetering van uw situatie te komen.

Hulp voor iedereen…
Ongeacht of u wel of geen zorg krijgt bij ons, kunt u ook voor uw andere problemen bij ons aanmelden. Dit kan zowel telefonisch, als middels het bezoeken van ons vesteging voor het maken van een afspraak. Indien noodzakelijk, komt de maatschappelijk werk(st)er bij u op huisbezoek.
Ook geldt dat u zonder verwijzing en op eigen initiatief contact kunt opnemen met het Algemeen Maatschappelijk Werk. Echter, kan ook bijvoorbeeld uw huisarts een aanmelding regelen.

Geheimhouding
Alles wat u vertelt, valt onder de geheimhoudingsplicht van de maatschappelijk werker. Alleen met uw toestemming neemt het maatschappelijk werk contact op met anderen. Soms is het namelijk nodig, dat hij of zij overlegt met andere hulpverleners, bijvoorbeeld om de hulpverlening goed op elkaar af te stemmen.