Kwaliteit

Flex zorggroep hecht veel waarde aan kwaliteit van haar zorg- en dienstverlening. Om dit te kunnen waarborgen besteden wij veel aandacht aan cliënten ervaringen en zorgevaluaties. Zo wordt er periodiek een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden en wordt de zorg bij cliënten jaarlijks geëvalueerd.
Buiten de ervaringen van de cliënten en de zorgevaluaties zijn er binnen onze organisaties meerdere processen waar veel aandacht wordt gegeven. Hier kunnen we denken aan processen zoals;

  • het bewaken van het professioneel handelen;
  • de communicatie over het zorgproces;
  • registratie van activiteiten en zorgprocessen;
  • beleid en organisatie;
  • personeel;
  • huisvesting;